کتاب درباره بازاریابی استراتژیک

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-تجارت
خرید کتاب درباره بازاریابی استراتژیک
جستجوی کتاب درباره بازاریابی استراتژیک در گودریدز

معرفی کتاب درباره بازاریابی استراتژیک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درباره بازاریابی استراتژیک


 کتاب پدر پولدار پدر بی پول
 کتاب هر آنچه می خواستید درباره ی گالری دارها بدانید
 کتاب راهنمای تفکر نقادانه
 کتاب هنر خوب زندگی کردن
 کتاب آنچه با پول نمی توان خرید
 کتاب هرگز سازش نکنید