کتاب جنگ بازاریابی

اثر ال اریس از انتشارات سیته - مترجم: محمود حمید خانی-تجارت
خرید کتاب جنگ بازاریابی
جستجوی کتاب جنگ بازاریابی در گودریدز

معرفی کتاب جنگ بازاریابی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جنگ بازاریابی


 کتاب عقل معاش
 کتاب گلوله برفی
 کتاب سخنران خوبی باشید
 کتاب علم نفوذ در دیگران
 کتاب 22 قانون ابدی بازاریابی
 کتاب هنر خوب زندگی کردن