کتاب تفکر طراحی در کسب و کار

اثر جین لیدکا از انتشارات آریانا قلم - مترجم: مرتضی خضری پور-تجارت
خرید کتاب تفکر طراحی در کسب و کار
جستجوی کتاب تفکر طراحی در کسب و کار در گودریدز

معرفی کتاب تفکر طراحی در کسب و کار از نگاه کاربران
جلسه توپ

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تفکر طراحی در کسب و کار


 کتاب قلاب
 کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب اسرار کار
 کتاب ۱۲۵ اصل موفقیت وارن بافت
 کتاب بازاریابی دهان به دهان