کتاب تفکر طراحی

اثر بورلی رود کین اینگل از انتشارات روزنه - مترجم: روح الله قادری-امید خیاط-تجارت
خرید کتاب تفکر طراحی
جستجوی کتاب تفکر طراحی در گودریدز

معرفی کتاب تفکر طراحی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تفکر طراحی


 کتاب منطق جنون آسای سرمایه داری جهانی
 کتاب زن توانا
 کتاب بازی کار
 کتاب همه چیز بودن
 کتاب وادارم نکن فکر کنم
 کتاب راهکارهایی برای میلیونر شدن