کتاب تفکر انتقادی

اثر ریچارد پل از انتشارات اختران - مترجم: اکبر سلطانی-تجارت
خرید کتاب تفکر انتقادی
جستجوی کتاب تفکر انتقادی در گودریدز

معرفی کتاب تفکر انتقادی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تفکر انتقادی


 کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه
 کتاب هنر تاثیرگذاری
 کتاب هنر گفتگو با هر کس، در هر جا
 کتاب فروش تلفنی به همه
 کتاب بالاتر از همه
 کتاب هدف