کتاب تفکر انتقادی

اثر ریچارد پل از انتشارات اختران - مترجم: اکبر سلطانی-تجارت
خرید کتاب تفکر انتقادی
جستجوی کتاب تفکر انتقادی در گودریدز

معرفی کتاب تفکر انتقادی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تفکر انتقادی


 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی
 کتاب هنر خوب زندگی کردن
 کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی
 کتاب اسرار ذهن ثروتمند
 کتاب بازی برنده ها 2