کتاب تداوم کسب و کارهای خانوادگی

اثر کلی لکووی از انتشارات آریانا قلم - مترجم: حسین صامعی-تجارت
خرید کتاب تداوم کسب و کارهای خانوادگی
جستجوی کتاب تداوم کسب و کارهای خانوادگی در گودریدز

معرفی کتاب تداوم کسب و کارهای خانوادگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تداوم کسب و کارهای خانوادگی


 کتاب رهبری فرایند تصمیم گیری
 کتاب مبانی و اصول کارآفرینی اجتماعی
 کتاب شادی بهره ور
 کتاب شرحی برشرایط عمومی پیمان
 کتاب کژ انطباقی
 کتاب جان آرام، جهان ناآرام