کتاب تاثیر

اثر رابرت بی. سیالدینی از انتشارات هورمزد - مترجم: گیتی قاسم زاده-تجارت
خرید کتاب تاثیر
جستجوی کتاب تاثیر در گودریدز

معرفی کتاب تاثیر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاثیر


 کتاب ذهن کامل نو
 کتاب برنامه بازاریابی یک صفحه ای
 کتاب دینامیت موفقیت
 کتاب اول سود
 کتاب نوآفرینی
 کتاب بهانه ممنوع!