کتاب تاثیر

اثر رابرت بی سیالدینی از انتشارات هورمزد - مترجم: گیتی قاسم زاده-تجارت
خرید کتاب تاثیر
جستجوی کتاب تاثیر در گودریدز

معرفی کتاب تاثیر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاثیر


 کتاب هفت عادت مردمان موثر
 کتاب جا به جایی در قدرت
 کتاب شرکت خلاقیت
 کتاب انگیزه
 کتاب بازاریابی پویا
 کتاب استیو جابز