کتاب تاثیر

اثر رابرت بی. سیالدینی از انتشارات هورمزد - مترجم: گیتی قاسم زاده-تجارت
خرید کتاب تاثیر
جستجوی کتاب تاثیر در گودریدز

معرفی کتاب تاثیر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاثیر


 کتاب هفت عادت مردمان موثر
 کتاب درباره همکاری
 کتاب برند خودت باش
 کتاب بازاریابی محتوایی
 کتاب بسوی کامیابی (3)
 کتاب گاو بنفش