کتاب بی منطقی های هر روز ما

اثر دن آرییلی از انتشارات شباهنگ - مترجم: الناز اعلم-تجارت
خرید کتاب بی منطقی های هر روز ما
جستجوی کتاب بی منطقی های هر روز ما در گودریدز

معرفی کتاب بی منطقی های هر روز ما از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بی منطقی های هر روز ما


 کتاب افکار بزرگ
 کتاب برنامه اقدام مثبت
 کتاب بازاریابی دهان به دهان
 کتاب استخدام و تعدیل
 کتاب کلمه ای که زندگی شما را تغییر می دهد
 کتاب کلاه ایمنی