کتاب بسوی کامیابی(2)

اثر آنتونی رابینز از انتشارات راهبین - مترجم: مهدی مجردزاده کرمانی-تجارت

Wake Up and Take Control of Your Life!

Anthony Robbins, the nations leader in the science of peak performance, shows you his most effective strategies and techniques for mastering your emotions, your body, your relationships, your finances, and your life. The acknowledged expert in the psychology of change, Anthony Robbins provides a step-by-step program teaching the fundamental lessons of self-mastery that will enable you to discover your true purpose, take control of your life and harness the forces that shape your destiny.
خرید کتاب بسوی کامیابی(2)
جستجوی کتاب بسوی کامیابی(2) در گودریدز

معرفی کتاب بسوی کامیابی(2) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بسوی کامیابی(2)


 کتاب 3 عادت ساده برای تضمین موفقیت در بازاریابی شبکه ای
 کتاب درباره تصمیم گیری
 کتاب بسوی کامیابی(2)
 کتاب نقطه تعادل خود را پیدا کنید
 کتاب دید اقتصادی
 کتاب دینامیت موفقیت