کتاب بازیکن تیمی ایدئال

اثر پاتریک لنچونی از انتشارات آریانا قلم - مترجم: رضا رایان راد -تجارت
خرید کتاب بازیکن تیمی ایدئال
جستجوی کتاب بازیکن تیمی ایدئال در گودریدز

معرفی کتاب بازیکن تیمی ایدئال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازیکن تیمی ایدئال


 کتاب فصل های زندگی
 کتاب 52 پله تا ثروتمند شدن
 کتاب استراتژی اقیانوس آبی
 کتاب داستان موفقیت نخبگان
 کتاب چگونه به سرعت به اعتماد،باور،نفوذ و حسن تفاهم دست یابیم
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد