کتاب بازیکن تیمی ایدئال

اثر پاتریک لنچونی از انتشارات آریانا قلم - مترجم: رضا رایان راد -تجارت
خرید کتاب بازیکن تیمی ایدئال
جستجوی کتاب بازیکن تیمی ایدئال در گودریدز

معرفی کتاب بازیکن تیمی ایدئال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازیکن تیمی ایدئال


 کتاب خودباوری در خلاقیت
 کتاب زندگی با معنا
 کتاب آکادمی سلطه بر موفقیت
 کتاب هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر
 کتاب سفرهای دور و دراز
 کتاب ایده عالی مستدام