کتاب بازاریابی عصبی

اثر ژان بقوسیان از انتشارات کلید آموزش-تجارت
خرید کتاب بازاریابی عصبی
جستجوی کتاب بازاریابی عصبی در گودریدز

معرفی کتاب بازاریابی عصبی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازاریابی عصبی


 کتاب قوانین کاریزما
 کتاب عامل جذب
 کتاب راهنمای به کارگیری هوش هیجانی
 کتاب حقیقت فروش
 کتاب ریبوت
 کتاب راه خودت را پیدا کن