کتاب بازآفرینی مدل کسب و کار

اثر مارک جانسون از انتشارات نشر نوین - مترجم: پدرام فرزین-تجارت
خرید کتاب بازآفرینی مدل کسب و کار
جستجوی کتاب بازآفرینی مدل کسب و کار در گودریدز

معرفی کتاب بازآفرینی مدل کسب و کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازآفرینی مدل کسب و کار


 کتاب خانم رئیس
 کتاب همسایه میلیونر
 کتاب برند خودت باش
 کتاب فرشته درون
 کتاب اسرار معنوی موفقیت
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد