کتاب اگر اول نباشی آخر می شوی

اثر گرانت کاردون از انتشارات شریف (نگاه نوین) - مترجم: محمدمهدی ربانی-تجارت
خرید کتاب اگر اول نباشی آخر می شوی
جستجوی کتاب اگر اول نباشی آخر می شوی در گودریدز

معرفی کتاب اگر اول نباشی آخر می شوی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اگر اول نباشی آخر می شوی


 کتاب هنر شفاف اندیشیدن
 کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند
 کتاب سکوت
 کتاب هوش عاطفی در محیط کار
 کتاب رهبری با تکیه بر نقاط قوت
 کتاب استخدام و تعدیل