کتاب انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی

اثر فرانتس تراکسلر از انتشارات شیرازه - مترجم: حمیدرضا پیش بهار-تجارت
خرید کتاب انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی
جستجوی کتاب انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی در گودریدز

معرفی کتاب انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی


 کتاب تله های فروش
 کتاب استیو جابز
 کتاب جنگ بازاریابی
 کتاب گام هایی به سوی موفقیت
 کتاب درآمدتان را 1000 درصد افزایش دهید
 کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی