کتاب انتخاب عالی

اثر عهدیه عبادی از انتشارات هورمزد - مترجم: جیم کالینز-تجارت
خرید کتاب انتخاب عالی
جستجوی کتاب انتخاب عالی در گودریدز

معرفی کتاب انتخاب عالی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انتخاب عالی


 کتاب اصول موفقیت
 کتاب 100 قانون طلایی برای کسب ثروت
 کتاب هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر
 کتاب درباره مدیریت افراد
 کتاب تفکر انتقادی
 کتاب فصل های زندگی