کتاب امواج الیوت

اثر کلیف دروک از انتشارات چالش - مترجم: مجید میرصفایی-تجارت
خرید کتاب امواج الیوت
جستجوی کتاب امواج الیوت در گودریدز

معرفی کتاب امواج الیوت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب امواج الیوت


 کتاب قوانین کاریزما
 کتاب عامل جذب
 کتاب راهنمای به کارگیری هوش هیجانی
 کتاب حقیقت فروش
 کتاب ریبوت
 کتاب راه خودت را پیدا کن