کتاب اقتصاد حکم می راند

اثر دنی رودریک از انتشارات آشیان - مترجم: محمدرضا فرهادی پور-تجارت
خرید کتاب اقتصاد حکم می راند
جستجوی کتاب اقتصاد حکم می راند در گودریدز

معرفی کتاب اقتصاد حکم می راند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اقتصاد حکم می راند


 کتاب قوانین کاریزما
 کتاب عامل جذب
 کتاب راهنمای به کارگیری هوش هیجانی
 کتاب حقیقت فروش
 کتاب ریبوت
 کتاب راه خودت را پیدا کن