کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند

اثر جان سی مکسول از انتشارات آدینه - مترجم: مریم صیاد شیرازی-تجارت
خرید کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند
جستجوی کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند در گودریدز

معرفی کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب افراد موفق چگونه می اندیشند


 کتاب حرکت به سوی اقیانوس آبی
 کتاب مدل کسب و کار شما
 کتاب انقلاب شبکه های اجتماعی
 کتاب بازاریابی محتوایی در رسانه های اجتماعی
 کتاب انگیزه در کار
 کتاب دستان طلایی