کتاب اسرار ذهن ثروتمند

اثر تی. هارو اکر از انتشارات نسل نواندیش - مترجم: مرتضی ذوالانوار-تجارت

In his groundbreaking Secrets of the Millionaire Mind, T. Harv Eker states: "Give me five minutes, and I can predict your financial future for the rest of your life!" Eker does this by identifying your "money and success blueprint." We all have a personal money blueprint ingrained in our subconscious minds, and it is this blueprint, more than anything, that will determine our financial lives. According to T. Harv Eker, its simple. If you think like rich people think and do what rich people do, chances are youll get rich too!


خرید کتاب اسرار ذهن ثروتمند
جستجوی کتاب اسرار ذهن ثروتمند در گودریدز

معرفی کتاب اسرار ذهن ثروتمند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اسرار ذهن ثروتمند


 کتاب دینامیت موفقیت
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب ترن هوایی ثروت ساز
 کتاب هنر موفق بودن
 کتاب 5 قانون پول که باید بدانید و چند یادداشت دیگر
 کتاب 100 راز ساده ی موفقیت در کسب و کار