کتاب استراتژی برای مدیران عامل

اثر سان وو از انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی - مترجم: سید علیرضا هاشمی-تجارت
خرید کتاب استراتژی برای مدیران عامل
جستجوی کتاب استراتژی برای مدیران عامل در گودریدز

معرفی کتاب استراتژی برای مدیران عامل از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب استراتژی برای مدیران عامل


 کتاب سوالات کاربردی اعتبارات اسنادی
 کتاب در جستجوی اوج
 کتاب مهندس درونت را بشناس
 کتاب برندها و مدیریت برند
 کتاب رونق کسب و کار به کمک بازی سازی
 کتاب طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه