کتاب استراتژی اقیانوس آبی

اثر دبلیو چان کیم از انتشارات آریانا قلم - مترجم: علیرضا پورممتاز-تجارت

«کمک! اقیانوس من دارد سرخ می‏ شود» معرف احساسی است که بسیاری از مدیران مکرراً بیان کردند. افراد بیشتر و بیشتری از بین مدیران شرکت‏ ها، دوباره خود را در مقابل اقیانوسی از رقابت خونین دیده‏اند و می‏خواهند که از آن بگریزند. و این وضعیتی نیست که هیچ‏ یک از ما خواهان آن باشد. ولی بااین‏ حال راه ‏گریزی از این وضعیت برایمان وجود ندارد. اما چگونه می‏ توانیم با این دشواری ‏ها دست و پنجه نرم کنیم؟ در هر صنعت یا بخش اقتصادی که باشید، باز هم می‏ توانید با تکیه بر آموزه‏ ها، ابزارها، و چارچوب‏ های استراتژی اقیانوس آبی با این دشواری‏ ها روبه ‏رو شوید و از آنها عبور کنید. این استراتژی به شما نشان می‏دهد که چگونه می‏توانید خودتان را از اقیانوس سرخ رقابت خونین برهانید و به فضایی بی‏رقابت از بازار در اقیانوس آبی وارد شوید که مشخصۀ آن تقاضای جدید و رشد سودآور و پرتوان است.https://www.amazon.com/Blue-Ocean-Str...


خرید کتاب استراتژی اقیانوس آبی
جستجوی کتاب استراتژی اقیانوس آبی در گودریدز

معرفی کتاب استراتژی اقیانوس آبی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب استراتژی اقیانوس آبی


 کتاب 101 راه نگرش مثبت
 کتاب آنچه با پول نمی توان خرید
 کتاب هدف
 کتاب پدر پولدار پدر بی پول
 کتاب مدیریت زمان،مدیریت زندگی
 کتاب 17 قانون موفقیت