کتاب اردوی آماده سازی

اثر جان گوردون از انتشارات آموخته - مترجم: مریم اردکانی-تجارت

«با خواندن این کتاب وارد اردوی آمادگی بهترینِ بهترین شدن می‌شوید. یاد می‌گیرید چطور باید برای رسیدن به رؤیا و آرزوها تلاش کرد. این کتاب برای همه‌ی کسانی است که در تلاش برای بهترین شدن هستند و می‌توانند از این درس‌ها کمک بگیرند. به هر حال، بهترین بودن مأموریت زندگی همه‌ی انسان‌ها است».


خرید کتاب اردوی آماده سازی
جستجوی کتاب اردوی آماده سازی در گودریدز

معرفی کتاب اردوی آماده سازی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اردوی آماده سازی


 کتاب به جعبه دست بزن
 کتاب هفت عادت مردمان موثر
 کتاب رهبر خدمتگزار
 کتاب زندگی خود را طراحی کنید
 کتاب برآمدن پول
 کتاب افکار بزرگ